studija
+371 63341417
studija@kurzemesradio.lv
WhatsApp: 20824444
Liepājā - FM 88,4 • Ventspilī - FM 107,9 • Tukumā - FM 92,4 • Saldū - FM 98,9 • Kuldīgā, Talsos - FM 106,4 • Jelgavā FM 92,6 • Internetā - visā pasaulē

Novadu ziņas

Pāvilosta

"Pāvilostas novada ziņas" katru piektdienu pulksten 9:30

Pāvilostas novads.

Novada vēsturi var sākt skaitīt sākot ar 2009.gada 1.jūliju, kad īstenojot administratīvi teritoriālās reformas Latvijas Republikā, izveidojās Pāvilostas novads. Tajā apvienojās Vērgales pagasts un Sakas novads, kas bija izveidojies 2004.gada 3.decembrī, apvienojoties Sakas pagastam un Pāvilostas pilsētai. Novada administratīvais centrs atrodas Pāvilostas pilsētā.

Pāvilostas novada teritoriālā platība ir 515km2 - Pāvilosta 6km 2, Sakas pagasts 318km 2, Vērgales pagasts 191km 2. Tam ir 46 km gara jūras piekraste. Iedzīvotāju skaits novadā – 2973 (uz 08.01.2015.), Pāvilostas pilsētā – 1039, Sakas pagastā – 547, bet Vērgales pagastā – 1387 iedzīvotāji.
Pāvilostas novads atrodas Latvijas dienvidrietumos, Kurzemes reģionā, 211.9 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 53.1 km attālumā no Liepājas, 76.8 km no Ventspils un 63 km no Kuldīgas. Tas robežojas ar Grobiņas, Durbes, Aizputes, Alsungas, Ventspils un Kuldīgas novadiem.
Baltijas jūras baseina upju lejteces un to pietekas novadā veido plašu upju tīklu. Lielākās upes atrodas Sakas pagasta teritorijā, tās ir Latvijas īsākā upe Saka ar savām pietekām Durbi un Tebru, Rīva un Rudupe, bet Vērgales pagastā izvietojušās mazās upītes.
 
Lielāko daļu Pāvilostas novada zemju aizņem meži, kas sastāda 63% no visas teritorijas. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme sastāda 27%. Tā ietver aramzemes, augļu dārzus, pļavas un ganības. Savukārt pārējo zemju platības aizņem krūmāji, purvi, ūdeņi, ēkas, pagalmi, ceļi un citas zemes.
Novada teritorijā atrodas aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, kā Grīņu dabas rezervāts, dabas liegumi ”Pāvilostas pelēkā kāpa”, ”Sakas grīņi, ”Ziemupe”, aizsargājamā jūras teritorija ”Akmeņrags”.
 
Galvenā darbības nozares Pāvilostas novadā ir zvejniecība un zivju pārstrāde, mežizstrāde un kokapstrāde, lauksaimniecība, mazumtirdzniecība un tūrisms.
Novadā liela uzmanība tiek pievērsta sociālās palīdzības nodrošināšanai, bezdarba mazināšanai, kā arī izglītībai, kultūrai un brīvā laika pavadīšanai.
Šeit pieejama dažādu līmeņu izglītība – sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai. Darbojas arī Mākslas un Mūzikas skolas, kā arī dienas centrs „Krams” un jauniešu istaba.
 
Visā novadā ir attīstītas arī pašdarbības, kultūras un sporta tradīcijas, dodot ikvienam novadniekam lietderīgi pavadīt brīvo laiku un atrast savu aizraušanos. Novadā ir trīs kultūras nami, kuros ir iespēja spēlēt teātri, dejot tautiskās dejas, dziedāt korī vai ansamblī. Savukārt sporta zālēs ikviens var spēlēt futbolu, basketbolu, volejbolu, izmantot trenažieru zāli, bet Pāvilostas pilsētas stadionā pieejams skeitparks, tenisa korti, brīvdabas trenažieri, futbola laukums un slidotava-hokeja laukums.
 
Novads nepārtraukti attīstās. Dažādas novada pašvaldības iestādes un nevalstiskās organizācijas īsteno projektus un dibina jaunus kontaktus pieredzes apmaiņai.
  


img img img
Šobrīd SKAN
Raksti uz ēteru