studija
+371 63341417
studija@kurzemesradio.lv
WhatsApp: 20824444
Liepājā - FM 88,4 • Ventspilī - FM 107,9 • Tukumā - FM 92,4 • Saldū - FM 98,9 • Kuldīgā, Talsos - FM 106,4 • Jelgavā FM 92,6 • Internetā - visā pasaulē

Novadu ziņas

Saldus

"Saldus novada ziņas" katru trešdienu pulksten 10:30

Saldus - Cieceres upes zilajā plūdumā un apkārtnes zaļumā, bet visam pāri medus saldumā. Ne velti Saldū un pagastos ir daudz bitenieku, ne bez nodoma novada ģerbonī krāšņi rotājas medus lāsītes, no kurām viena pienākas tieši Saldum, un ne jau velti pat Saldus izcelšanās stāsts liek sajust medus garšu mutē: „Vietā, kur tagad atrodas Saldus pilsēta, kādreiz bijis liels kalns. Un uz kalna kāds ganuzēns ganījis cūkas. Kādu dienu ganuzēns uzgājis kalnā lielu caurumu un ielīdis tajā iekšā. Lejā bijusi pilsēta un laipni ļaudis. Tie zēnu cienājuši ar saldu ēdienu un dzērienu. Vakarā cūkas pārskrējušas mājā, bet gana nav bijis. Zēns uzkāpis augšā tikai otrā rītā. Visi taujājuši: „Kur tu biji pa nakti?” Zēns uz to atbildējis: „Saldu ēdu, saldu dzēru, Saldus kalna galiņā.” Kā zēns tos vārdus izteicis, tā bijis liels sprādziens, kalns atvēries un no tā apakšas pacēlusies pilsēta. Tā noticis, kā teikts: kad to vārdu uzminēs, tad pilsēta celsies augšā.” 

Fakti par Saldus novadu

Saldus novadu veido 15 ģeogrāfiski blakus izvietoti pagasti un Saldus pilsēta. Novadā apvienoti 15 pagasti - Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu un Zvārdes pagasti, kā arī Saldus pilsēta.

Saldus novadā ir laba vides kvalitāte – novadam ir izteikta dabas vide un lauku ainava ar laukiem un mežiem, kas nodrošina labu gaisa kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Turklāt Saldus pilsēta ir viena no zaļākajām pilsētām Latvijā, kurai raksturīgi parki, skvēri un bagātīgi apstādījumi. Savukārt novada nomaļākajās vietās ir saglabājušies izcili dabas veidojumi un neskarta lauku vide. Novada teritorijā ir izveidotas 7 NATURA 2000 teritorijas, no kurām lielākā ir dabas parks “Zvārdes meži”.

Saldus novads – medus piliens Kurzemēimg img img
Šobrīd SKAN
Raksti uz ēteru